Sinds ingang van de Web Arbeidsmarkt in Balans (WAB) op 1 januari 2020, hebben werknemers die onvrijwillig ontslagen worden recht op een transitievergoeding. Dat is een wettelijke vergoeding die je werkgever aan jou moet betalen, ter compensatie van (tijdelijk) verlies van inkomen of te maken kosten voor omscholing. De meestgestelde vragen hebben we op een rij gezet.

1. Wie moet het initiatief tot ontslag nemen?

Om voor een transitievergoeding in aanmerking te komen, dient vastgelegd te worden dat het initiatief tot ontslag genomen is door je werkgever. Het eerste verzoek kan nog steeds vanuit jou zijn gekomen, maar in de vaststellingsovereenkomst kan dat niet staan.

2. Wanneer heb je geen recht op de transitievergoeding?

Je krijgt geen transitievergoeding als je op staande voet ontslagen wordt. Datzelfde geldt als je aantoonbaar ernstig verwijtbaar hebt gehandeld of nalatig bent geweest. Andere uitzonderingen zijn als je de AOW-gerechtigde leeftijd hebt bereikt of minderjarig bent en niet meer dan 12 uur per week werkt.

3. Moet ik een vaststellingsovereenkomst krijgen?

Het is gangbaar om eerst te proberen om je ontslag kunt regelen op basis van wederzijds goedvinden. Dit is de meest snelle en goedkope manier om een arbeidsovereenkomst te beëindigen. Het UWV of de kantonrechter hoeven zich daar niet mee te bemoeien. Bovendien kun je zelf invloed uitoefenen op de inhoud van de vaststellingsovereenkomst.

4. Welke looncomponenten mag je meenemen?

Je bruto jaarsalaris vormt de basis voor de hoogte van de transitievergoeding. Je mag vaste componenten zoals je vakantietoeslag, eindejaarsuitkering, overwerkvergoeding of een bonus echter meenemen in de berekening.

5. Hoe zit het met scholingskosten?

Inzetbaarheidskosten die je werkgever (in overleg met jou) maakt en gericht zijn op een andere functie binnen of buiten de organisatie, mogen in mindering gebracht worden op de transitievergoeding. Het voordeel voor jou is dat je daar dan geen belasting over betaalt.

6. Hoe hoog is mijn transitievergoeding?

De opbouw van de transitievergoeding is voor iedere werknemer gelijk. Je krijgt ruwweg één derde maandsalaris per gewerkt dienstjaar. De transitievergoeding voor gedeeltelijke dienstjaren bereken je naar verhouding van de duur. De maximale transitievergoeding is momenteel € 86.000 bruto. Gebruik dan deze gratis rekentool om de transitievergoeding online te berekenen.

7. Kan ik mijn ontslagvergoeding verhogen?

De wettelijke transitievergoeding is niet hetzelfde als je ontslagvergoeding. De transitievergoeding is een indicatie van het minimumbedrag waar je recht op hebt. Je uiteindelijke ontslagvergoeding kan na onderhandeling (en afhankelijk van de situatie) veel hoger uitpakken.